E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z mimořádné schůze Školské rady

14 Led 2008

Zápis z mimořádné schůze Školské rady

Datum konání : 26.listopadu 2007

Místo konání : Sborovna ZŠ

Přítomni :Ing.Iva Lichnová, Mgr.Eva Eschingerová, Ing.Helena Gavlasová, Mgr.Karla Šigutová, Mgr.Eva Růžičková, Mgr.Jana Trnková, Mgr.Bohdana Vévodová, Ing.Pavel Němec

 

Host : Ředitel školy pan Mgr.Jiří Čupa

 

Program :

1.Projednání upraveného návrhu rozpočtu školy pro rok 2008 .

2.Schválení Výroční zprávy školy v upravené podobě.

3.Návrh termínu konání a návrhu programu další Školské rady.

 

Ad1/Vedení školy vysvětlilo navrhovanou výši rozpočtu v položce čerpání energií. Navrhovaná výše byla správná, při jejím stanovení byl použit schválený rozpočet na rok 2007 s přihlédnutím ke skutečné spotřebě energií za 1. – 10. měsíc roku 2007.

 

Ad2/Výroční zpráva byla doplněna dle předchozích požadavků Školské rady, a proto na tomto zasedání byla členy Školské rady jednohlasně schválena.

 

Ad3/Další schůze Školské rady se bude konat v březnu 2008. Členové Školské rady na ní budou seznámeni vedením školy s průběhem vzdělávání podle ŠVP, s výsledky hospodaření za rok 2007 a s organizací a systémem BESIP na škole.

 

Zapsala : Ing.H.Gavlasová

Ve Frýdlantě n.O. 14.1.2008

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka