E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 6. schůze Školské rady

24 Dub 2008

Zápis z 6. schůze Školské rady

Datum konání : 23.dubna 2008

Místo konání : Sborovna ZŠ

 

Přítomni :Ing.Iva Lichnová, Mgr.Eva Eschingerová, Ing.Helena Gavlasová, Mgr.Karla Šigutová, Mgr.Eva Růžičková, Mgr.Jana Trnková, Mgr.Bohdana Vévodová,

Ing.Pavel Němec.

Host :  Mgr.L.Goluchová

 

Program :

1.Zahájení 6.schůze Školské rady.

2.Rozbor hospodaření školy za rok 2007.

3.Zpráva o plnění ŠVP za školní rok 2007/2008.

4.Informace o programu dopravní výchovy BESIP na ZŠ TGM.

5.Určení programu a termínu konání 7.Školské rady .

 

Ad1/

Paní Mgr.Šigutová zahájila jednání 6.schůze Školské rady.

Informovala členy Školské rady o aktualitách školy.

V lednu 2008 proběhl zápis do prvních tříd. Zapsáno bylo 71 dětí.

Stále probíhá na škole Projekt třídění odpadů. V rámci projektu se uskutečnila  módní přehlídka výrobků z recyklovatelného materiálu. Dne 2.5.2008 proběhne projektový den, kdy děti budou např. mapovat kontejnery pro třídění odpadu na území našeho města.2.stupeň bude mít ve stejném termínu Řecký olympijský den, návštěvu firmy AVE a jiné aktivity k projektu.

Dne 24.4.2008 školu navštíví družební škola z Turzovky.

15.-18.května 2008 čeká škola návštěvu z německého Radeburgu. Pro německé děti i naše děti, které je budou ubytovávat a doprovázet je připraven bohatý program.

 

Ad2/

Školské radě byl předložen rozbor hospodaření školy za rok 2007. Zásadním způsobem byly překročeny náklady pouze v položce opravy a udržování.

Všichni členové Školské rady konstatovali, že tato skutečnost přesně odpovídá technickému stavu budovy školy.

 

Ad3/

Informace o průběhu zavádění ŠVP do praxe a jeho dílčích výsledcích podala Školské radě paní Mgr.Růžičková a paní Mgr.Trnková.

 

Ad4/

O programu dopravní výchovy na ZŠ TGM informovala Školskou radu paní Mgr.Lenka Goluchová.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka