E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 13. schůze školské rady

10 Říj 2011

Zápis z 13. schůze školské rady

Zápis z 13. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí náměstí T. G. Masaryka 1260, okres Frýdek – Místek

Datum konání: 10. října 2011

Místo konání: Sborovna ZŠ

 

Přítomni: Ing. Iva Lichnová, Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Miroslav Goluch,

 Ing. Helena Gavlasová, Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Jana Trnková, Ing. Pavel Němec, paní Zdeňka Tejčková, Mgr. Eva Růžičková. Host: Mgr. Jiří Čupa

 

Program:

  1. Zahájení 13. schůze Školské rady.
  2. Volby pro nové funkční období Školské rady.
  3. Aktuality z dění školy.
  4. Výroční zpráva.
  5. Určení termínu konání další Školské rady.

Ad1/13.schůzi Školské rady zahájila paní Mgr. Karla Šigutová.

Ad2/Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné o končícím funkčním období stávající školské rady. Zástupkyně města, paní Ing. Lichnová vybídla vedení školy k posečkání s organizací voleb do nové Školské rady. Zatím nejsou aktuální informace, zda Školský zákon v oddíle o fungování školských rad bude stále platit v současné podobě.

Ad3/ Paní Mgr.Šigutová informovala členy Školské rady o dění školy od konání minulé schůze.

Škola má v současné době 603 žáků, byly otevřeny 3 první třídy, 3 šesté třídy.

Ve škole proběhl Den zdraví, Velikonoční jarmark, Školní ples a mnoho jiných akcí.

Škola se připravuje na družební akce:

– 4.11. navštíví školu učitelé družební školy v Turzovce

– koncem školního roku je očekávána návštěva žáků a učitelů družební školy z německého Radeburgu.

Škola se v rámci družební spolupráce zapojila do česko-indického projektu

La Ngonpo pod vedením pana učitele Mgr. Marečka. Ten nedávno Indii navštívil, proběhlo zde seznámení našich českých učitelů s indickými dětmi a byla navázána družební spolupráce. V současné době probíhají prezentace o návštěvě českých učitelů v Indii a české děti se prostřednictvím internetu pod vedením proškolených vyučujících anglického jazyka kontaktují se indickými spolužáky a komunikují na předem daná témata.

Ad4/Vedení školy předložilo Školské radě ke schválení Výroční zprávu.

Dotazy paní Mgr. Eschingerové a Ing. Němce zodpověděl pan ředitel Mgr. J.Čupa.

Poté byla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schválena.

Ad5/V případě, že novela Školského zákona nadále zachová fungování Školských rad, ředitel školy na pokyn Města Frýdlant n. O. vyhlásí a zorganizuje volby do nové Školské rady, která se sejde na jaře 2012.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí 10.10. 2011                 Zapsala Ing. H. Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka