E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 10. schůze Školské rady

28 Dub 2010

Zápis z 10. schůze Školské rady

Datum konání: 28.dubna 2010

 Místo konání: Sborovna ZŠ

 Přítomni: Ing.Iva Lichnová, Mgr.Eva Eschingerová, Ing.Miroslav Goluch, Ing.Helena Gavlasová, Mgr.Karla Šigutová, Mgr.Eva Růžičková, Ing.Pavel Němec, paní Zdeňka Tejčková.

 Host : Mgr.Jiří Čupa

 Program :

 1.Zahájení 10.schůze Školské rady.

 2.Seznámení s aktivitami školy .

 3.Rozbor hospodaření školy v roce 2009.

 4.Stravování ve školní restauraci.

 5.Závěr.

 Ad1/ Paní Mgr.Šigutová zahájila jednání 10.schůze Školské rady.

 Ad2/ Paní Mgr.K.Šigutová dále informovala členy Školské rady o aktualitách školy.

 V únoru 2010 proběhl zápis do prvních tříd. Zúčastnilo se ho 72 dětí. Rodiče 7dětí požádali k dnešnímu datu o odklad školní docházky. V novém školním roce budou vytvořeny 3 první třídy.

 Dále ve škole probíhá soutěž ve sběru papíru, které se děti aktivně účastní.

 Škola se zapojila do mezinárodního projektu SOKRATES ve spolupráci s družební školou v Turzovce, nacvičuje program pro chystanou školní akademii a připravuje zájezd do družební školy v německém Radeburgu. Ve finální fázi je také tvorba žádosti k projektu EU peníze školám, který má školám pomoci ke zlepšení podmínek vzdělávání.

 Ad3/ S rozborem hospodaření školy za rok 2009 včetně komentáře byli členové Školské rady předem seznámeni. Paní Mgr. K.Šigutová zodpověděla členům Školské rady doplňující dotazy k jednotlivým položkám. Členové Školské rady vzali rozbor hospodaření na vědomí, avšak konstatovali, že vyjadřovat se k němu nebudou. Postrádají totiž právo jakkoli do rozpočtu školy zasáhnout. To je plně v kompetenci zřizovatele. Zástupci rodičů znovu upozornili na fakt, že v rozpočtu školy by měla existovat položka příspěvku škole na dopravu na kulturní akce, které jsou součástí vzdělávání, avšak škola musí na některé z nich dojíždět z důvodu zrušení kina ve Frýdlantě n.O.

 Školská rada bude usilovat o zahrnutí příspěvku na dopravu za kulturními programy do nového rozpočtu školy na rok 2011.

 Ad3/ Bylo konstatováno, že problémy ve školní restauraci se nadále vyskytují.

 Především jsou problémy s výběrem jídel v 13,30 hod . Pokud jsou na výběr atraktivnější jídla, není zajištěn dostatečný počet porcí. V tuto dobu převládá levnější alternativa. Zástupci zřizovatele vyzvali zástupce školy, aby je informovali o vývoji situace ve školní restauraci. Tyto informace se stanou podkladem pro další jednání s vedením EUREST s.r.o. o dalším prodloužení nebo neprodloužení smluvního vztahu.

 Ad4/ Další schůze Školské rady proběhne v říjnu 2010.

 Bude projednávat návrh rozpočtu na rok 2011 a schvalovat Výroční zprávu školy za školní rok 2009/2010. Školská rada bude znovu usilovat o zahrnutí příspěvku na dopravu na kulturní akce školy do rozpočtu školy.

 Ve Frýdlantě nad Ostravicí 28.4.2010

  Zapsala:  Ing. H.Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka