E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Proběhlé akce školní družiny

5 Úno 2022

Proběhlé akce školní družiny

Tradičně v podzimním období probíhaly, převážně na školním hřišti, kolektivní hry. Prostřednictvím her se děti snáze seznamují a lépe se stmeluje kolektiv.

6.12. Žáci z deváté třídy navštívili družinové děti. Zřejmě se u nás vyskytují jen hodná dítka, protože Mikuláš s anděly dorazili bez čerta. Děti měly pro „nebeskou“ návštěvu připravený hudební program. Všichni ochutnali mikulášský perník.

Vánoční čas je spojený s pohádkami, rozjímáním a zklidněním. Družina se podílela na zhotovení keramických dárků na vánoční jarmark. Děti plnily adventní úkoly, vyráběly dárky, vypracovávaly tematické listy, psaly přání, vánočně zdobily prostory ŠD, těšily se z nových her, dozvídaly se zajímavosti ohledně nejkrásnějších svátků v roce nejen u nás, ale i ve světě. Zpívaly koledy, hrály divadlo a těšily se na prázdniny se svými nejbližšími.

21.1. Děti po dlouhé odmlce opět navštívily místní kino. Byly nadšené animovanou pohádkou ENCANTO.

V lednu proběhly celodružinové soutěže v recitaci, zpěvu a vyprávění vtipů. Mnohé děti přepadla tréma, jiné se soutěže nezúčastnily z důvodu nemoci. Prvenství získali tři odvážní hoši. Prvňáček O. Pluta, žák druhé třídy S. Juřica a chlapec z třetího ročníku T. Kavík.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka