E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Ohlédnutí za akcemi v měsících březnu a dubnu

25 Dub 2023

Ohlédnutí za akcemi v měsících březnu a dubnu

Talentmánie – V březnu přijeli vychovatelé s dětmi z osmi okolních družin do našeho kulturního střediska. Naši družinu reprezentovala malá děvčata, která předvedla za doprovodu kytary hudebně pohybové pásmo. Dívky byly bezprostřední, tančily a zpívaly s elánem nejen na pódiu, ale i cestou do školy, na chodbě i v jídelně. Vychovatelé předvedli, jak jejich svěřenci dokáží smysluplně využít volný čas. Děti hrály divadlo, zpívaly v krojích, cvičily gymnastiku, hrály na hudební nástroje, skládaly hlavolamy. Vychovatelé se shodli na opakování zdařilé akce, která se uskuteční opět za rok.

Družba Frýdlant – Turzovka
V dubnu do našeho města zavítal známý dětský ilustrátor Adolf Dudek. Je velmi oblíbený nejen svými znamenitými kresbami, ale i svým osobitým humorem. Vždy si hravě získá publikum a malí posluchači na něj nezapomínají. Obecenstvo tvořily děti ze Slovenska a vybraní žáci z naší družiny. Jazyková bariéra nebyla překážkou, jelikož děti z obou zemí spojily veselé obrázky. Děkujeme za pozvání p.ředitelce Kaiserové.
 
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka