E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Družina během distanční výuky

17 Bře 2021

Družina během distanční výuky

Uzavření škol znamená distanční výuku a omezený provoz ve školní družině. Díky vládním nařízením fungovala družina pouze pro děti zdravotníků a záchranářů, nebo byly děti rozděleny do speciálních skupin, či se scházeli jen žáci se svými spolužáky ze třídy.

V současné době je opět provoz zajištěn dětem rodičů ze záchranných a zdravotních složek. 
V době před“ lockdownem“ určení pedagogičtí pracovníci zajišťovali pro své svěřence program. Děti kreslily, vyráběly, poslouchaly pohádky a příběhy, besedovaly, zhotovovaly výrobky z keramické dílny, hrály hry venku i v místnosti, řešily kvízy a hádanky, luštily tajenky, vypracovávaly pracovní listy, připravovaly se na výuku.
 
Na přání dětí proběhl v 1.A karneval. Děti soutěžily a plnily úkoly. I přes nutnost nošení roušek a omezení tanečních her si rej v maskách užily.
Přejeme našim družinkovým dětem, ať se mohou opět v plném počtu brzy shledat se svými kamarády.
 
Vychovatelky. 
 
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka