E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Co se všechno událo u nás v družině?

22 Dub 2022

Co se všechno událo u nás v družině?

Březen – měsíc knihy. Děti si vyzkoušely čtení před svými vrstevníky. Nejlepší výkon podala Zuzana Mališová z 2. tř. a Matyáš Zagrapan z 3.tř. Děti zvládly trému, úroveň čtení byla vyrovnaná. V řadách třeťáků byli úspěšnějšími čtenáři chlapci. Důležité je, podněcovat děti k četbě. Denně v družině čteme, besedujeme, děti se aktivně zapojují do diskusí, rozvíjejí slovní zásobu.

Člověče, nezlob se – Proběhla celodružinová soutěž ve známé stolní hře „Člověče, nezlob se“. Bylo zajištěno množství figurek a natištěné hrací plány. Děti soutěžily u stolů po čtyřech. Každý výherce se utkal s dalšími hráči. Vítězové se nespoléhali pouze na štěstí, ale museli dokázat být disciplinovaní, soustředění a vytrvalí. 1. místo získala K. Hamšíková, 2. místo M. Lesniak, 3. místo O. Hlavenka.

Duben- měsíc ve znamení Velikonoc. Děti se zapojily do dvou celodružinových soutěží, kde  hledaly pestrobarevná  a papírová vajíčka rozmístěná na školním hřišti. Starší žáci plnili nadepsané úkoly. Posléze starší děti čekaly na připravených stanovištích a zadávaly úkoly prvňáčkům. Každoročně se děti učí koledy, seznamují se s tradicemi, čtou se tématické příběhy, děti vyprávějí zážitky.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka