E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Úřední deska

17 Lis 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2019, 2020

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka 1260, příspěvková organizace

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2019, 2020

Rok Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
2019 6 350 389,00 6 350 389,00 0,00 443 300,00 443 300,00 0,00 6 793 689,00 6 793 689,00 0,00
2020 6 350 389,00 6 350 389,00 0,00 443 300,00 443 300,00 0,00 6 793 689,00 6 793 689,00 0,00
Komentář:
Navýšení nákladů v r. 2019 – malba části chodeb ZŠ 80 tis. Kč, postupná obnova tabulí 200 tis. Kč
Navýšení nákladů v r. 2020 – malba části chodeb ZŠ 80 tis. Kč, postupná obnova tabulí 200 tis. Kč
Ve Frýdlantě nad Ostravicí 2. 11. 2017
Schválil: Mgr. Lenka Matušková
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka