E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Členové Školské rady při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka

31 Led 2018

Členové Školské rady při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka

pro funkční období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020

 

doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. (zástupce zřizovatele)

Ing. Iva Lichnová (zástupce zřizovatele)

Ing. Petra Filipová (zástupce zřizovatele)

Andrea Sližová (zástupce rodičů)

Lucie Večeřová (zástupce rodičů)

Jiří Koval (zástupce rodičů)

Mgr. Eva Růžičková (zástupce pedagogických pracovníků)

Mgr. David Mareček (zástupce pedagogických pracovníků)

Mgr. Karla Šigutová (zástupce pedagogických pracovníků)

 

 

 

Ve Frýdlantu n. O. dne 22. 12. 2017                                                                 Mgr. Lenka Matušková

                                                                                                             ředitelka školy

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka