E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE ŘEDITELEM ŠKOLY

27 Led 2022

VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE ŘEDITELEM ŠKOLY

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., pro žáky vzhledem k současné vyhrocené epidemiologické situaci na naší škole (doporučeno KHS) na pátek 28. 1. 2022 „volný den“.

Školní restaurace Scolarest obědy našim žákům nebude vydávat, v provozu nebude z důvodu karantény ani školní družina.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni třídními učiteli formou tohoto informačního oznámení včetně zveřejnění na internetových stránkách školy a prostřednictvím třídních učitelů formou e-mailové pošty.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele Město Frýdlant n. O.,  odbor ŠaK.

V pondělí 31. 1. 2022 bude provoz školy v běžném režimu bez omezení.

 

Frýdlant n. O., dne 27. 1. 2022

PaedDr. Jaromír Horký
ředitel školy

                                                                               

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka