E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Testování MENSA

20 Úno 2020

Testování MENSA

Vážení rodiče, milí žáci,

připravili jsme pro vás možnost testování společností Mensa ČR. Tato společnost pomáhá vyhledávat a rozvíjet nadané děti napříč celou republikou. Naše škola se na společnost obrátila s přáním uskutečnit testování IQ přímo na škole. Zástupci Mensy nám vyhověli a testování proběhne 10.3.2020. Podmínkou účasti žáka na testování je odevzdání vyplněné přihlášky, elektronické přihlášení k testování (provádějí zákonní zástupci dle informací na letáčku) a zaplacení zvýhodněného poplatku za testování 150 Kč. (Běžná cena je 200 Kč). Přihlášku s penězi žáci odevzdají svému třídnímu učiteli nejpozději 6. 3. 2020.

Testovat se bude písemně do záznamových archů. Délka testování odpovídá věku žáka. Děti od 5 do 8 let mají na vyplnění testu 20 min., děti od 9 do 13 let – 30 minut a děti starší 14 let se testují 40 minut. Testování proběhne v dopoledních hodinách během výuky.

Výsledky testování jsou důvěrné a budou sděleny pouze zákonným zástupcům žáků. Škola obdrží pouze anonymní statistické vyhodnocení testování – kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.

 

Frýdlant n. O. 19. 2. 2020

    Mgr. Lenka Matušková

                                                                                                                                               ředitelka školy

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka