E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Sběr starého papíru

24 Lis 2021

Sběr starého papíru

V minulém školním roce se mnohé třídy aktivně zapojily do soutěže ve sběru starého papíru, celkem naše škola zaplnila kontejner 6501 kg papíru a nejlepší sběrači na prvním i druhém stupni byli odměněni a to následovně:
 
1.místo (loňská 1.C a 7.D)  měly den volna a finanční odměnu ve výši 1000 kč
2.místo (loňská 1.A a 9.B)  dostaly 600 Kč
3.místo (5.B a 7.C) bylo odměněno 400 Kč
 
Za zbytek peněz získaných za starý papír jsme nakoupili a rovnoměrně dle zásluh rozdělili třídám archy čistého bílého papíru určeného k potřebám tříd.   
 
V pondělí 29.11. bude opět přistaven kontejner k naší škole (u vchodu do družiny) a můžete se tak opět činit! To znamená přinést nebo s pomocí rodičů přivézt svázaný a zvážený papír a co nejskladněji ho uložit do kontejneru, poté předat třídnímu informaci (napsat na papírek) o množství doneseného papíru. Kontejner bude otevřen vždy od 7 – 16.30h a to až do naplnění kontejneru. 
 
Vítězné třídy se opět mohou těšit na odměnu na konci školního roku 🙂
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka