E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Řešení dopravní situace před školou

6 Pro 2019

Řešení dopravní situace před školou

Dne 28. 11. 2019 proběhla na škole Rada rodičů za účasti paní tajemnice Ing. Renaty Šigutové, pana místostarosty Mgr. Davida Pavlisky a paní vedoucí odboru dopravy Mgr. Zdeňky Pohludkové. Přišli mezi nás s návrhem na vyřešení obtížné dopravní situace před školou. Předpokládá se změna dopravního značení, omezení rychlosti na 30 km/h, na ulici Janáčkova namontování 3 zpomalovačů – retardérů a vybudování vyvýšeného přechodu pro chodce. Na parkoviště před školou bude umožněno vjet a parkovat pouze s povolením školy. Doba realizace bude závislá na počasí a rychlosti vyřízení administrativních požadavků (hrubý odhad – 1 rok). Pro lepší představu popisovaného řešení přikládáme situační fotografii a obrázky nových značek. Další informace získáte u svých zástupců v Radě rodičů, na vedení školy nebo na městském úřadě.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka