E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Provoz školní družiny ve šk. r. 2023/24

31 Srp 2023

Provoz školní družiny ve šk. r. 2023/24

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY zahájen k 4. 9. 2023.

Nástup přihlášených dětí od 5. 9. 2023 – ranní družina 6,00 – 7,30 hod. /vchod do hlavní ŠD/, odpolední družina 11,30-16,30 hod. /hlavní ŠD/ telefonní číslo 732839868.

5. oddělení ŠD – žáci 3. ročníku /vyzvedávání dětí bude probíhat přes hlavní vchod do školy/ telefonní číslo 604141086.   

 

Frýdlant n. O. 30. 8. 2023          vedení školní družiny

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka