E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU A ŽÁKŮ 7. ROČNÍKU, KTEŘÍ CHTĚJÍ POKRAČOVAT VE STUDIU NA GYMNÁZIÍCH – STANOVISKO MŠMT K ODEVZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

3 Dub 2020

PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU A ŽÁKŮ 7. ROČNÍKU, KTEŘÍ CHTĚJÍ POKRAČOVAT VE STUDIU NA GYMNÁZIÍCH – STANOVISKO MŠMT K ODEVZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

stanovisko MŠMT
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka