E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

POZOR – ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA UL. JANÁČKOVA U ZŠ T.G.M. NASTANE JIŽ OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE

20 Led 2020

POZOR – ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA UL. JANÁČKOVA U ZŠ T.G.M. NASTANE JIŽ OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE

Vedení školy bylo v závěru minulého týdne informováno vedoucí dopravního odboru Mgr. Zdeňkou Pohludkovou o blížící se změně dopravního provozu v okolí školy.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí docházejících do ZŠ T.G.Masaryka bude v nejbližší době na ul. Janáčkova provedena změna místní úpravy provozu spočívající jednak v umístění zóny s dopravním omezením, a to nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod, děti a symbol „zpomalovací práh“ s uvedením počtu 3x.

Dále budou na komunikaci na 3 místech umístěny krátké příčné prahy – zpomalovací polštáře.
K zásadní změně pak dojde při vjezdu na parkoviště nacházející se přímo u základní školy, kde bude nově osazená dopravní značka – „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Po – Pá, 07 – 17 hodin, mimo zásobování a vozidla s povolením školy“! Vydání „Povolení ke vjezdu a parkování“ bude v kompetenci ředitelky ZŠ nebo gymnázia.

Důvodem tohoto opatření byla skutečnost, že auta najížděla těsně ke škole, pak se otáčela a vracela.

Věříme, že tento krok přispěje k větší bezpečnosti dětí docházejících do školy.

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 20. 1. 2020

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka