E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Plánované akce 2. stupně ve šk. roce 2019/2020

22 Srp 2019

Plánované akce 2. stupně ve šk. roce 2019/2020

Vážení rodiče! Vážení žáci!

Ptáte se, jaké akce přichystala naše škola pro vaše děti v letošním školním roce?

Nabízíme vám přehledný kalendář plánovaných akcí:

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

 

  1. ročník

 ADAPTAČNÍ KURZ – formování přátelských vztahů v novém třídním kolektivu speciálními hravými aktivitami, které nejen upevní vzájemné vztahy ve třídě mezi spolužáky i mezi žáky a pro ně novými učiteli, ale lze jimi také předcházet sociálně patologickým jevům.

Adaptační kurz proběhne na Bílé a v prostorách základní školy v měsíci září 2019.

 

RENARKON – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou připraveny pro žáky dvě lekce (témata jsou Vztahy, Zdravý životní styl).

 

Plánujeme navštívit divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě –  Nastupovat! Děják z rychlíku. Rovněž plánujeme navštívit dvě filmová představení v kině ve Frýdlantu nad Ostravicí.

 

  1. ročník

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – pětidenní pobytový kurz s výukou sjezdového i snowboardového lyžování na Bílé pod vedením zkušených instruktorů z řad našich učitelů TV (2.3. – 6.3.  2020).

 

RENARKON – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou připraveny pro žáky dvě lekce (témata jsou Vztahy II; Netolismus).

 

Plánujeme navštívit divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě –  Prodaná nevěsta. Rovněž plánujeme navštívit dvě filmová představení v kině ve Frýdlantu nad Ostravicí.

 

SCIO testy – v rámci přípravy žáků k přijímacím zkouškám.

 

  1. ročník

 NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE VE FRÝDKU – MÍSTKU – dvouhodinová exkurze organizovaná učiteli VkO v rámci vyučovacího předmětu Volba povolání, při které budou žákům poskytnuty cenné informace týkající se možností výběru studijního či učebního oboru.

 

SCIO testy – v rámci přípravy žáků k přijímacím zkouškám.

 

RENARKON – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou připraveny pro žáky dvě lekce (témata jsou Kyberšikana, Poruchy příjmu potravy).

 

Plánujeme navštívit divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě –  Prodaná nevěsta. Rovněž plánujeme navštívit dvě filmová představení v kině ve Frýdlantu nad Ostravicí.

   

  1. ročník

SPORTOVNÍ KURZ – třídenní sportovní kurz v krásném prostředí Jesenicka, v Nové Vsi u Rýmařova (14.10. – 16.10. 2019).

 

RENARKON – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou připraveny pro žáky dvě lekce (Drogy, Sexualita).

 

Plánujeme navštívit divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě –  Střídali dohola Josefa Kainara. Rovněž plánujeme navštívit dvě filmová představení v kině ve Frýdlantu nad Ostravicí.

 

SCIO testy – v rámci přípravy žáků k přijímacím zkouškám.

 

Okresní soud Frýdek – Místek: návštěva soudního přelíčení.

 

Školní zájezd do Polska – Krakow, Osvětim.

 

 

Kromě akcí pro jednotlivé třídy naše žáky čekají i akce celoškolní, z nichž některé již patří mezi tradiční:

 

Plánujeme: 

–        DEN ZDRAVÍ – duben 2020

–        DEN ZEMĚ – červen 2020

–        Návštěva žáků a učitelů z německého Radeburgu (4.6. – 7.6. 2020).

–        Rozloučení s žáky 9. ročníku v prostorách KC ve Frýdlantu nad Ostravicí.

 

 

 

 

 

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka