E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Oznámení pro rodiče – zaměstnance krizové infrastruktury (platnost od 12. dubna 2021)

8 Dub 2021

Oznámení pro rodiče – zaměstnance krizové infrastruktury (platnost od 12. dubna 2021)

Sdělujeme, že dětem zaměstnanců krizové infrastruktury, které jsou žáky 1. stupně naší školy, je mimořádným opatřením MZČR povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 
V případě zájmu se obracejte přímo na vedení školy nebo na své třídní učitele.

PaedDr. Jaromír Horký, ředitel školy tel: 603 162 191; e-mail: reditel@zsfrydlant.cz

Mgr. Karla Šigutová, zástupce ředitele školy I. stupeň, tel: 558 678 169; e-mail: zastupce1st@zsfrydlant.cz

 
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka