E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Odborníci ve výuce na 1. stupni

3 Čvn 2021

Odborníci ve výuce na 1. stupni

Výraz expert či expertka (specialista či specialistka, česky odborník či odbornice) označuje osobu, která má velké znalosti v nějakém konkrétním oboru. Vedle teoretických znalostí má expert i praktické zkušenosti a průběžně se v oboru dále vzdělává. Tolik internetová wikipedie. Z pohledu běžného smrtelníka bychom mohli říci, že se jedná o člověka, který skvěle rozumí dané oblasti, ve většině případů je pro oblíbenou činnost také zapálen a dělá ji prostě rád, srdcem. A když je navíc koníček zároveň i profesí, jedná se o velikou životní výhru. Setkání s takovým jedincem přináší jeho okolí vždy obohacující zážitek, protože je jasné, že se dovíme mnoho zajímavého a poučného. No, a kde jinde by se měl takový nadšenec zapálený pro svůj obor objevovat, než tam, kde se mladá generace rozhoduje o svém budoucím povolání. Přece ve škole.

     Ministerstvo školství v rámci tzv. šablon vypsalo podporu zapojení odborníka z praxe do výuky v základních školách a naše ZŠ TGM ji samozřejmě využila. Realizace byla sice narušena dlouho trvající distanční výukou, ale jakmile se žáci vrátili do lavic, ihned za nimi zavítali také výše zmínění odborníci. Jednalo se o lidi z rozličných oborů, například policista – kriminalista, znalec přírody, včelař či profesionální hasič. S některými proběhly besedy přímo ve škole, jiní si vyjeli na exkurzi do terénu, kde bylo možné na místě poznávat a pozorovat konkrétní živočichy, přírodní společenství či jiné zajímavosti. Děti velmi vítaly tuto aktivitu, protože po čase stráveném online výukou tady bylo zase něco, co nebylo na monitoru, ale doopravdy a naživo. Něco, na co si mohly sáhnout, vidět z blízka. Vše, co zatím proběhlo v rámci tohoto velmi obohacujícího projektu, bylo nejen zpestřením, ale také obrovským přínosem pro vědění našich malých svěřenců.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka