E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Důležité upozornění – aktuálně k 14. 10. 2020

14 Říj 2020

Důležité upozornění – aktuálně k 14. 10. 2020

S účinností od středy 14. října 2020 na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č.1021 jsou přijata tato krizová opatření.

Nařízení pro ZŠ:
Od středy 14. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.
Žáci přecházejí na formu distanční výuky dle pokynů vyučujících.

Provoz školní družiny je do odvolání přerušen.

Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání.
Na tyto dny jsou opatřením MŠMT stanoveny dny volna. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

S účinností od 9. října 2020 je uzavřen provoz tělocvičen i školního hřiště. Žákům není povolena ani přítomnost v zájmových kroužcích.

Školní restaurace Scolarest umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají povinnost podle aktuálních podmínek oběd odebrat při respektování povinností pro provozovny stravovacích služeb. Výdej obědů bude probíhat dle pokynů Scolarestu.

 

Aktuální informace budeme průběžně doplňovat.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka