E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

A jsme zpátky…

27 Kvě 2020

A jsme zpátky…

Letošní koronavirový rok přinesl mnohým z nás situace, o kterých jsme rozhodně neměli nejmenší tušení, že by se někdy mohly stát. Jednou z nich je z pohledu člověka školou povinného ta, ve které jsme se ocitli letos v květnu. Vracíme se do lavic. Ano, v době, kdy za normálních okolností bychom se už pomalu a jistě připravovali na to, až jim dáme vale a budeme odpočívat. Není září, jak by se mohlo zdát. Do konce školního roku zbývá něco málo přes měsíc, a my jsme zpět. Ve většině případů šťastní, připraveni alespoň nějakým způsobem dohnat část toho, co nebylo možné uskutečnit během uzavření z důvodu pandemie.

    Jako první si opětovně vdechli vůni školní budovy naši nejstarší deváťáci. Ti totiž musí ještě v červnu absolvovat přijímací zkoušky na střední školy a tak jim bylo umožněno vrátit se do tříd a na testy se připravit. Účast byla dobrovolná a v naší ZŠ TGM využilo této příležitosti 56 žáků. Od 11. května 2020 rozděleni do 4 skupin si 3x týdně vždy v pondělí, úterý a čtvrtek mohli opakovat matematiku a český jazyk.

     Další, komu byl umožněn návrat mezi kamarády a spolužáky, byli žáci 1. stupně. Od pondělí 25. května 2020 se rozhodlo k dobrovolnému návratu do školních lavic 159 dětí, což je asi 50% z celkového počtu. I ti museli být rozděleni do skupin, ve kterých se ve většině případů mají možnost setkat spolužáci z jedné třídy, případně ze stejného ročníku, tak, aby byla dodržena ustanovení daná ministerstvem školství. Z celkového počtu 14 skupin je 9 dopoledních a 5 i s odpoledními aktivitami. 2 paní učitelky pokračují na přání rodičů v distanční výuce z domova. Děti mohou rovněž omezeně využívat stravování ve školní restauraci Scolarest, vše samozřejmě za přísných hygienických opatření.

     Nezapomínáme ani na ty, kteří zůstávají doma, i s nimi budeme dále ve spojení. Jen to budou mít trošičku těžší, ale my věříme, že to zvládnou stejně dobře, jako doposud.

     Přestože podmínky, za kterých bylo možné znovu obnovit výuku, nebyly jednoduché, jsme rádi, že se nám to podařilo. Oddechnout si tak mohli nejen mnozí rodiče, ale i samotní učitelé. Situace, ve které se obě skupiny ocitly, nebyla snadná ani pro jednu z nich. Dlužno poznamenat, že se jí ale obě ujaly s velkou zodpovědností a nakonec se podařilo děti vzdělávat i v této nesnadné situaci. A i když je hlavně pedagogům jasné, že se do školy vracejí děti „z jiného světa“, jsou rádi, že prostředí třídy, ač omezeně fungující, alespoň těm, kteří zde budou, znovu pomůže nasytit se vztahy se spolužáky, sdílet své emoce a začít se tak pomalu vracet do normálního života. Nuže, milý školní roku 2019 – 2020, dopřej nám, ať dojdeme ke tvému závěru ve zdraví a dalších komplikací. My všichni si to v Tégeemce moc přejeme!

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka