E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Doučování žáků – Národní plán obnovy

5 Říj 2022

Doučování žáků – Národní plán obnovy

Škola se i ve školní roce 2022 – 2023 účastní programu Doučování žáků škol, který je financován z prostředků EU – Národní plán obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka