E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Rozhodujeme se o budoucím povolání

Výchovný poradce radí

Rozhodujeme se o budoucím povolání

Při volbě povolání má důležitou roli volba středoškolského vzdělání po ukončení základní školy. Jde o důležité rozhodnutí, které pravděpodobně ovlivní další profesní orientaci člověka.

Už v útlém dětství děti odpovídají na otázku, čím budeš.  Malá holčička chce být princeznou, protože je krásná, malí kluci kosmonautem, pirátem, cítí v tom dobrodružství. Později zjistí, že všechny dětské sny se splnit nedají. Když jim položíte stejnou otázku v době, kdy už vyrostli z dětských střevíčků a chodí do školy, uslyšíte úplně jiné odpovědi, ale nejčastěji děti tu odpověď teprve hledají. Právě v hledání odpovědi jim významně pomáhá základní škola.

V Základní škole nám. T. G. Masaryka realizujeme ucelenou koncepci volby povolání v průběhu celé školní docházky, protože se jedná o dlouhodobý proces. Největší důraz ale na ni klademe v posledních dvou ročnících. V 8. a 9. ročníku se v předmětu Volba povolání zaměřujeme na svět práce. Nejdříve je třeba dovést děti k tomu, aby přemýšlely o sobě: jaký jsem, jaké mám vlastnosti, schopnosti, studijní předpoklady, jaké jsou mé životní cíle. Pak jsou jim představovány jednotlivé profese, charakteristické znaky práce. Abychom nezůstali jen u teoretických informací, navštěvujeme, pokud je to možné, v rámci exkurzí výrobní podniky, aby se žáci přesvědčili na vlastní oči, jaká práce je čeká. Dále se učí vyhledávat na internetu informace ze světa práce a vzdělání, které pro profesní volbu potřebují.

Prvním krokem v profesní volbě je výběr studijního nebo učebního oboru ve střední škole. Vybrat si tu nejvhodnější, zorientovat se v nabídce oborů je někdy nesnadný úkol. Našim deváťákům umožňuje střední školy lépe poznat tím, že zveme zástupce škol do hodin Výchovy k občanství, děti absolvují workshopy ve střední škole, účastní se Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku.

V současné době děti preferují studijní obory z nabídky středních škol. Znamená to, že budou skládat přijímací zkoušky a potřebují zjistit, jaké jsou jejich studijní předpoklady a zvládnou-li přijímací zkoušky. Při výběru studijního oboru mohou dětem napomoci výsledky testů z českého jazyka, matematiky i zjišťovaných studijních předpokladů. Takové testování naše škola organizuje na konci 8. ročníku a v 1. čtvrtletí 9. ročníku. Pro lepší výsledky a procvičení učiva nabízíme v posledním ročníku volitelné předměty Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka.

Velkou podporou při volbě povolání je síť poradenských služeb. Našim osmákům se dostane rady během skupinových sezení v Informačním a poradenském středisku při Úřadu práce. Mohou se sem vrátit znovu a využít individuálního poradenství. Své problémy mohou přijít prodiskutovat ve škole s výchovným poradcem, rady jim poskytnou třídní učitelé i další pedagogové.

Těší nás, že volba středoškolského vzdělání našich žáků je zodpovědná, protože úspěšnost přijetí v 1. kole přijímacího řízení ke studiu ve střední škole je vysoká. Těší nás, že naši žáci jsou dobře připraveni k přijímacím zkouškám.

Snažíme se dětem poskytovat co nejvíce informací pro profesní volbu, ale konečné rozhodnutí je v rukou dítěte a jeho rodičů. Každé dítě má předpoklady k tomu, aby se uplatnilo v některém povolání a oboru. A šťastný je člověk, který svou práci dělá rád.

JT