E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Poskytování poradenkých služeb

14 Zář 2012

Poskytování poradenkých služeb

Poskytování poradenských služeb v naší škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který úzce spolupracuje s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

 

Zaměření poradenských služeb:

* poradenství žákům zaměřené na zvládání školních požadavků,

* poradenství rodičům žáka v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte,

* poradenství při školní neúspěšnosti, postupy při řešení neprospěchu, prevence neúspěchu,

* poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů,

* poradenství pro žáky při zvládání obtížných životních situací v rodině i ve škole,

* kariérové poradenství zaměřené na volbu studijního a učebního oboru SŠ i na možnosti dalšího profesního uplatnění,

* poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,

* poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,

* metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,

* poskytování informací o činnosti dalších poradenských zařízení, možnosti využití jejich služeb

* poradenství v oblasti pomoci žákům se zdravotními problémy.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka