E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Plánované akce ŠD

Společné akce školní družiny

Základní  škola  náměstí  T. G. Masaryka,  Frýdlant  nad  Ostravicí   SPOLEČNÉ  AKCE  ŠKOLNÍ  DRUŽINY   2O17 /  2O18  –  TÝDENNÍ  PROJEKTY   ZÁŘÍ – týdenní  projekt  „ŠKOLA“   –   18.9. – 22.9. Společenskovědní  z.č. –  Místo, kde žijeme – beseda o našem městě, místních tradicích, službách v obci, škole do které chodíme, cestě do…