E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze ŠP – 25. 9. 2017

26 Lis 2018

Zápis ze ŠP – 25. 9. 2017

Zápis ze školního parlamentu, dne 25. 9. 2017

  • Rozdělení funkcí v parlamentu:

o   Volba předsedy a místopředsedy parlamentu

  • Předseda: Igor Janík
  • Místopředseda: Tobiáš Velička

o   Nástěnkáři:

  • Stella Morkesová
  • Agáta Němcová

Nástěnka byla nově umístěna na podlaží a bude pravidelně aktualizovaná.

  • K příležitosti vzniku Československa budou členové parlamentu stát čestnou stráž u sochy T.G. Masaryka
  • Článek o parlamentu

o   Z.: rozmyslet do příští schůzky

  • P. ředitelka žádá žáky, aby si v šatnách nenechávali papuče na zemi.
  • Příští parlament: přelom října a listopadu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 4. 10. 20017         Zapsal: Filip Kobělka, VII.C

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka