E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

ORGANIZACE PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

18 Čvn 2020

ORGANIZACE PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Organizace předávání vysvědčení

za 2. pololetí školního roku  2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k rozhodnutí MŠMT (K přečtení zde) umožnit předávání vysvědčení všem žákům (bez příznaků virového infekčního onemocnění), proběhne předání vysvědčení v úterý 30. června 2020 v rouškách podle následujících pokynů:


Žáci I. stupně:

Jednotlivé třídy I. stupně se shromáždí na určeném místě v 7:45 hod. u určených vchodů do ZŠ. (Informaci o místu shromáždění obdrží zákonní zástupci dětí od svých třídních učitelů). V 7:45 hod. budou žáci v doprovodu třídního učitele odvedeni do svých kmenových tříd, kde jim bude v době od 7:45 – 8:45 hod. předáno vysvědčení. Po předání vysvědčení žáci v doprovodu učitele stejným vchodem opustí budovu školy.


Žáci II. stupně:

Jednotlivé třídy II. stupně se shromáždí na určeném místě v 8:15 hod. u určených vchodů do ZŠ. (Informaci o místu shromáždění obdrží zákonní zástupci dětí od svých třídních učitelů). V 8:15 hod. budou žáci v doprovodu třídního učitele odvedeni do svých kmenových tříd, kde jim bude v době od 8:15 – 9:15 hod. předáno vysvědčení. Po předání vysvědčení žáci v doprovodu učitele stejným vchodem opustí budovu školy.


Stravování v tento den nebude zajištěno!


Důležité upozornění!
Žáci, kteří nenavštěvovali školu v rámci školní skupiny, odevzdají svému třídnímu učiteli před vstupem do školní budovy vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. (Ke stažení zde) Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy a nebude možné mu vydat vysvědčení. Nepřevzatá vysvědčení je možno vyzvednout na sekretariátu školy v průběhu měsíce července v pracovní dny vždy v době od 8:00 do 13:00 hod.

vedení školy –

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka