E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

17 Bře 2020

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Uzavření školy z důvodu protiepidemiologických opatření

 

Vážení rodiče, milí žáci,

z nařízení vlády, které bylo vydáno dne 10. 3. 2020 cca v 10.30 h, se s účinností od 11. 3. 2020 uzavírají všechny základní a střední školy v ČR. V provozu nebude školní družina ani restaurace Scholarest. Podrobnější informace pro školy vydá MŠMT v průběhu dne. Zveřejněné budou na www.msmt.cz. O opětovném otevření školy budete informováni prostřednictvím sdělovacích prostředků, stránek MŠMT a našich webových stránek.

Ředitelka školy


Provoz sekretariátu školy po dobu trvání epidemiologických opatření

Pondělí a čtvrtek: 8.00 – 11.00 h (osobně nebo telefonicky na sekretariátu školy)

Úterý, středa, pátek: naléhavé případy pouze telefonicky na čísle 732 839 868 od 8.00h do 12.00h

 

Zajištění náhradní výuky žáků

Po dobu nařízeného uzavření školy se pokusíme alespoň v omezené míře zajistit výuku vašich dětí elektronickou formou. Prosím vás, abyste na učení a plnění úkolů vašich dětí dohlédli.

První stupeň
Na prvním stupni bude učivo zasíláno třídním učitelem na emailové adresy zákonných zástupců. Další komunikace s vyučujícími bude probíhat obvyklým způsobem.

Druhý stupeň
Žáci druhého stupně budou pracovat samostatně. Na stránkách školy byla založena nová záložka „NÁHRADNÍ VÝUKA“. Zde si žáci vyhledají podle svého ročníku, třídy a daného předmětu zadané učivo. Toto zadání bude aktualizováno vždy po týdnu – v úterý.

Milí žáci, sledujte, co vám učitelé jednotlivých předmětů připravili a snažte se úkoly plnit. V případě nejasností s nimi komunikujte přes jejich emaily, které také najdete na webových stránkách školy. Buďte, prosím, zodpovědní a připravujte se doma tak, abychom po vašem návratu mohli plynule ve výuce pokračovat. Ale hlavně na sebe dávejte pozor! 🙂

Ředitelka školy
Mgr. Lenka Matušková


Uzavření všech sportovišť školy

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jsou obě tělocvičny (od 13. 3. 2020) a sportovní areál školy (od 14. 3. 2020) uzavřeny do odvolání.

Mgr. Lenka Matušková, ředitelka školy


Vyzvedávání zápisových lístků žáků 9. a 7. ročníku hlásících se na STŘEDNÍ ŠKOLU

!!! PO DOBU UZAVŘENÍ ZŠ z důvodu epidemiologických opatření  se ZÁPISOVÉ LÍSTKY BUDOU VYDÁVAT KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK 8:00-11:00.

V naléhavých případech volejte v pracovních dnech v době od 8:00 do 11:00 p. sekretářce Urbančíkové: mobil 732 839 868

Děkuji za pochopení!
Jana Menšíková

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka