E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis Plenární schůze ze dne 12. 1. 2017

13 Led 2017

Zápis Plenární schůze ze dne 12. 1. 2017

Zápis Plenární schůze ze dne 12. 1. 2017

 

  1. Seznámení zástupců tříd s výší výběru peněžních prostředků pro SRPŠ.
  2. Bylo požádáno o částku 3.300 Kč – navýšení blokované částky pro interaktivní tabuli a dataprojektor. SCHVÁLENO
  3. Bylo požádáno o částku cca 8.000 Kč (doplnění blokované částky do výše  10 000 Kč) – školní časopis TAMTAM. SCHVÁLENO
  4. Byly rozděleny práce spojené s přípravou plesu SRPŠ. Příprava občerstvení začne v 8.00 v kuchyňce školy v sobotu 25. února.

Hlasovali všichni přítomní členové rady, u všech položek bylo hlasování jednomyslné.

Zapsala dne: 12. 1. 2017                             Ing. Marcela Palochová, Ph.D.

                                                                                pokladní Rady rodičů

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka