E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Žákovský parlament – 27. 11. 2017

11 Pro 2017

Žákovský parlament – 27. 11. 2017

Zápis ze školního parlamentu, dne 27. 11. 2017 

o   1. Článek o parlamentu: zajistí František Kaiser

o   2. Projekt Občan – seznámení s projektem, přinést návrhy

o   3. Zajistit blahopřání k vánocům

o   4. Poděkování za zapojení žáků k podpoře kapely Mirai

o   5. Diskuze: žáci si často přehazují věci v šatně, bude řešeno ve třídách, upozornění na možnost objednávky jídla předem, příští parlament musí znovu proběhnout volba předsedy parlamentu, zástupci některých tříd se opakovaně neúčastní zasedání parlamentu.

  • Příští parlament se uskuteční v lednu. V případě potřeby se sejdeme i dříve.
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka