E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Projektové dny ve školní družině – rok 2019/2020

4 Kvě 2020

Projektové dny ve školní družině – rok 2019/2020

Poletíme do oblak

Děti byly seznámeny pomocí interaktivní tabule s fotografiemi letadel, vyprávěním zajímavostí ohledně letounů. Po přednášce následovalo skládání vlaštovek a papírových letadel. Poté se uskutečnila praktická část, kdy byly děti rozděleny do skupin a na stanovištích plnily úkoly, které prověřily jejich orientaci na mapě. Dále se zhostily pokusů – šíření proudu vzduchu intenzitou fouknutí, fénem, vířením a ventilátorem. Na závěr proběhla na školním hřišti soutěž o nejlepšího letce a byla vyhodnocena skupinka s největšími znalostmi ve vlastivědě.

Vyprávění bylo uzpůsobeno dětem mladšího školního věku. Zapojili se nejenom chlapci, nýbrž i děvčata. Pomohl tomu nejen poutavý výklad, ale i zajímavé pokusy, dobrá organizace při soutěžích a samostatně vyrobená letadélka nebo vlaštovky. Děti se pomocí hry naučily něčemu novému.

Zdraví nás baví

Lektorka zvolila místo nezáživného vyprávění ohledně zdraví krátkou procházku v okolí školy. Po návratu do družiny dětem pomocí pohádky vylíčila, jak je důležitý pohyb na čerstvém vzduchu, nezbytnost dodržování hygienických pravidel. Následovala diskuse ohledně péče o tělo, zdraví a psychickou pohodu. Po rozhovoru se děti rozdělily do dvou skupin. Jedna začala kreslit obrázky ovoce a zeleniny dle předlohy. Druhá si vyzkoušela aerobic podle cvičitelky, dále posilovací cvičení úměrné věku a váze dětí a relaxační cviky určené k protažení a zklidnění. Výtvarné práce dětí byly vystaveny. Pohybově i výtvarně nadaným dětem byla odměnou ochutnávka zdravé stravy v podobě ovoce, zeleniny, cereálií.

Děti byly po pobytu venku zklidněny. Od poutavého příběhu se nemohly odtrhnout. Dramatizace pohádky děti vtáhla do děje. Nenásilně vysvětlila, jak je pohyb, čistota a pestrá strava důležitá pro zdravý způsob života. Vyprávění příběhů dětí bylo spontánní. Lektorka s přehledem vedla debatu, usměrňovala žáčky při kladení otázek a odpovědí. Cvičení mělo spád a dynamiku. Školáci působili vesele a svěže. Hádali, které ovoce a zeleninu jejich spolužáci výtvarně ztvárnili. Makety jídel zůstaly vystavené v družině, výkresy byly umístěny na nástěnce. Zlatým hřebem bylo pohoštění ve formě arašídů, ořechů, rozinek, kandovaného ovoce, musli, obilných lupínek, kuliček, čerstvého ovoce a zeleniny. Pitný režim byl zajištěn v podobě vody, čaje, minerální vody, sirupu.

         

Veselá píšťalka

Naučná hodina započala poslechem audio příběhu O Flétničkovi. Lektorka představila pět druhů fléten – sopraninová, sopránová, altová, tenorová, basová. Předvedla zvukové ukázky, hudební hádanky. Proběhl krátký koncert, po němž měly děti vyjádřit, jak na ně hudba působila. Dětem byly rozdány Orffovy nástroje a pomocí nich a hry na tělo si zazpívaly známé lidové písně. Novinkou bylo seznámení se s barevnými trubkami různé tóniny tzv. boomwhackers. Zahráli si na orchestr. Děti se řídily podle pokynů dirigentky.

Pohádka byla určená dětem předškolního a mladšího školního věku. Děti bedlivě poslouchaly, příběh je zaujal. Dozvěděly se zajímavé věci ohledně hudebních nástrojů. Zjistily, jak dokáže ovlivnit hudba naši náladu. Prožily si různorodé emoce. Poznaly, jaký vliv mají tóny na naši psychiku. Zpěv veselých písní doprovázený nástrojem děti vnímaly jako pozitivní zážitek, usmívaly se a čišela z nich dobrá nálada.

           

Jak se chovat při mimořádných událostech

Naučná lekce se odehrála v areálu požární zbrojnice. Zkušení odborníci vycházeli z praxe. Předvedli dětem vybavení záchranného vozu, vysvětlili jejich využití.  Svůj výklad prokládali napínavými historkami. Děti byly rozděleny do skupin. Na stanovištích si vyzkoušely jak teorii, tak praktické ukázky v terénu, kdy sehrála roli jejich rychlost, hbitost, týmová souhra, znalosti ze zdravovědy.

Dětem bylo při soutěži umožněno použít hasičskou techniku, vyzkoušely si posezení ve vozidle, byly jim objasněny neznámé předměty, které je obklopovaly. Byly zkoušeny z důležitých telefonních čísel, slyšely o požárech způsobených lidskou nedbalostí, o nebezpečných dětských hrách. Zjistily, k jakým zásahům jsou hasiči povoláni. Uvědomily si, že musí být dobře proškolení, odvážní, zdatní a umět se rychle a správně rozhodnout, protože se mnohdy jedná o záchranu lidských životů, zdraví a majetku.  Bezpochyby si hasiči u dětí vysloužili hluboký respekt.

           

Vzhledem k současné situaci, vyvolané pandemií, byly další plánované akce zrušeny.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka