E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Koronavirus

4 Kvě 2020

Koronavirus

Při běžném provozu se děti, v naší školní družině, každodenně věnují sportovním činnostem. Zpěv a hry děti stmeluje a pečuje o jejich duševní zdraví. Četbou a besedami se vzdělávají. Nyní však, při této mimořádně vzniklé situaci, tyto aktivity odpadají a v této nezvyklé době dětem bezpochyby nejvíce schází kontakt s vrstevníky.

           

U nás se učí 120 osobností spolu komunikovat, respektovat se, řešit konflikty, být samostatné, odpouštět si, zvládat emoce – vztek, smutek aj., čelit nenadálým situacím, které v úzké rodině nezažijí. Pouze v komunitě více osob se naučí, jak vycházet s lidmi. Proto jsou družiny, školky, kluby, kroužky, oddíly, tábory tolik žádané.

Momentálně však není vhodná doba k tomu, abychom se shlukovali do větších skupin, ale věříme, že na začátku nového školního roku bude opět naše družinka ,,praskat ve švech“ a všude bude slyšet štěbetající drobotinu. Všem našim malým svěřencům přejí dobré zdraví, radost, bezstarostnost a brzké shledání s prima kamarády jejich vychovatelky.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka