E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Červnové akce ve školní družině

30 Čvn 2022

Červnové akce ve školní družině

Olympiáda – V červnu proběhla celodružinová olympiáda. Na školním hřišti se stala nejlepší vytrvalostní běžkyní dívka z druhé třídy Simona Bakotová. Porazila nejen své spolužáky, ale i žáky z vyšších tříd. V běhu na 60 m měli nejlepší čas tito sprinteři: Hugo Babinec, Samuel Juřica, Jan Foldyna, Radim Šerek, Anna a Sára Schillerovy, Varvara Brylová. Ve skoku do dálky se nejvíce dařilo těmto žákům: Michaela Kecová, Simona Bakotová, Natálie Štefková, Veronika Boráková, Sofie Klimková, Gita Kubišová, Štěpán Onderek, Jakub Vaněk, Radim Šerek, Igor Mucha, Martin Wendzel, Damián Dezort , Mikuláš Čajka, Jiří Vašíček, Tobiáš Přibyla. Při hodu na cíl získali nejvíce bodů tyto děti: Martin Wendzel, Petr Odstrčil, Jan Foldyna, Mikuláš Macháček, Adéla Šlosarčíková, Stázka Jiříková. Děti fandily, chování sportovní, věcné ceny a diplomy rozdány.

 
24.6. Akce školních družin v Janovicích – Vybraná děvčata čekal autobus plný dětí z okolních družin. Dovezl nás do ŠD při ZŠ Janovice. Měli jsme možnost si prohlédnout rozsáhlý multifunkční areál. Místní obyvatelé mají být právem nač pyšní. Děti plnily disciplíny připravené vychovatelkami. Byly nadšené z kolotočů, průlezek, jezírka, chodníčku pro bosé nožky, venkovní kuchyňky, hřišť aj. lákadel využívané dětmi , soutěžemi i štědrou odměnou. Cestu zpět jsme si všichni zpříjemnili radostným zpěvem. Chválíme žákyně 1.a 2. třídy K. Štefkovou, T. Ondruchovou, S. Bakotovou, M. Janákovou, R. Gontkovou, S. Jiříkovou a M. Kecovou za vzornou reprezentaci naší družinky.
 
Všem našim svěřencům přejí radostné dvouměsíční prázdniny jejich vychovatelky! 
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka