E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Plánované akce ŠD

12 Lis 2017

Společné akce školní družiny

Základní  škola  náměstí  T. G. Masaryka,  Frýdlant  nad  Ostravicí

 

SPOLEČNÉ  AKCE  ŠKOLNÍ  DRUŽINY   2O17 /  2O18  –  TÝDENNÍ  PROJEKTY

 

ZÁŘÍ – týdenní  projekt  „ŠKOLA“   –   18.9. – 22.9.

Společenskovědní  z.č. –  Místo, kde žijeme – beseda o našem městě, místních tradicích, službách v obci, škole do které chodíme, cestě do školy a ze školy – bezpečnosti, seznámení s prvňáčky, význam slova kamarád, nácvik básně Září,…

Přírodovědná  z.č. – poznávací vycházka do okolí školy, ukázka významných budov a míst ve městě, návštěva parku, sběr suchých plodů, pozorování změn v přírodě, zvířata na podzim,…

Sportovní  z.č. – seznamovací hry – vyvolávaná, vybíjená se jmény dětí, hry v kruhu, mrkaná, tvoření molekul podle čísel nebo jmen,…

Výtvarná  a  pracovní  z.č. – práce ve skupinkách – kolektivní výtvarné dílo motivované přírodovědnou vycházkou – každé dítě maluje jednu budovu či přírodní prvek, který následně vystřihnou a sestaví jako náměstí se školou, hřiště, ulice, park, les …

Hudební  z.č. – lidové písničky – Oj, Frýdlante, Frýdlantečku, Okolo Frýdku, Beskyde, …

motivace děti ke složení vlastní písně o naší škole nebo své třídě – vyhodnocení nejlepších.

 

ŘÍJEN – týdenní  projekt  „ BARVY“  –   9.10. – 13.10.

Společenskovědní  z.č.– beseda o barvách kolem nás, o barvách v přírodě, význam barev,

používání barev, barvy teplé a studené, míchání barev…

Přírodovědná  z.č.– vycházka- barvy v přírodě- pozorování, paleta barev, zbarvení podzimních

listů, změna barev  v okolní krajině, pozorování oblohy, duha …

Sportovní  z.č.– nácvik pohybové hry – „Čáp ztratil čepičku“ s honičkou, vyvolávaná s míčem-

barvy, skákání přes švihadlo – červená, modrá, bílá…

Výtvarná  a  pracovní  z.č. – výtvarné zpracování podzimních listů -voskový pastel, využití struktury různých listů, vystřihování a lepení zhotovených barevných listů – podzimní pohádkový strom…

Hudební  z.č. – zpíváme písně ve kterých se vyskytují barvy : Červená, modrá fiala, Červený šátečku, Na Bílé hoře, Travička zelená, Na tý louce zelený, Koulelo se koulelo, (soutěže) .

 

LISTOPAD – týdenní  projekt  „PŘÍRODA  KOLEM  NÁS“  –   6.11. – 10.11.

Společenskovědní a přírodovědná  z.č. – beseda o přírodě, proměnlivost a zajímavosti přírody,

příroda živá a neživá, znečišťování vody, ochrana přírody, četba zajímavých článků o přírodě, pozorování podzimní přírody na vycházkách, využití knihy Na statku a encyklopedií…

Sportovní  z.č. – nácvik pohybových her: Na kočku a myš, Žabí dostihy, Kohoutí zápasy, Stromeček-hříbeček, jógové prvky- Pozdrav slunci, soutěž družstev- závody zvířat…

Výtvarná  a  pracovní z.č. – tematické kreslení na kartičky- „zvířata“(pastel,fix), děti je pak budou třídit na : domácí, lesní, vodní, cizokrajná atd., povídat si o nich a vymýšlet si různé příběhy… ( Podobně lze využít i rostliny), vlastní výroba hry „Pexeso zvířat“.

Hudební  z.č. – nácvik písně „Dobří bobři“, zpěv známých písní o zvířatech a rostlinách – doprovod kytara.

 

PROSINEC – týdenní  projekt  „ZIMNÍ  RADOVÁNKY“  –  11.12. – 15.12.

Společenskovědní  z.č. – beseda o zimě a o Vánocích, obdarovávání, udělej někomu radost, předvánoční pomoc v domácnosti, vánoční zvyky a tradice, adventní kalendář ŠD…

Přírodovědná  z.č. – vznik sněhových vloček, stopy ve sněhu – pozorování, krmení ptáků a lesní zvěře, instalace krmítka, zdobení vánočního stromečku v lese pro zvířata – ovoce, zelenina, kaštany a žaludy.

Sportovní  z.č. – otužování dětí při pobytu v zimní přírodě, bobování- závody, hod sněhovou koulí na cíl, sněhové cesty, pohybové hry kolem sněhuláka…

Výtvarná  a  pracovní z.č. – zhotovení vánočního přáníčka či drobného dárku, modelování ze sněhu – netradiční sněhuláci, iglú, malování vodovými barvami do sněhu,…

Hudební  z.č. – písně o zimě a vánoční koledy: Štědrý večer nastal, Půjdem spolu do Betléma, Rolničky, Stojí vrba košatá, Postavil jsem sněhuláka…(Orffovy nástroje, kytara)…

 

LEDEN  –  týdenní  projekt  „NAŠE  KRÁSNÁ  PLANETA“ –  8.1. – 12.1.

Společenskovědní  z.č. – beseda „Planeta Země“, zvláštnosti, jediná ve vesmíru, vesmírný pohled – překrásná planeta, ochrana Země, životní prostředí na Zemi, čím mohu já pomoci,…

Přírodovědná  z.č. – čistota sněhu – pokus, pozorování nečistot ve sklenici, skupenství vody,…DVD Modrá planeta

Sportovní  z.č. – napodobování zvířecí chůze – žába, čáp, zajíc, medvěd, klokan, slon (soutěž)

Hra na kosmonauty – zpomalené pohyby při relaxační hudbě…

Výtvarná  a  pracovní  z.č. – každé dítě si namaluje a vystřihne to, co na naší planetě považuje za krásné (stromy, kytky, zvířata, potůčky, domy…). Potom své výtvory nalepí na velkou zeměkouli, která je vystřižená z velkého balícího papíru a leží na zemi. Až budou všechny obrázky nalepeny, posadíme se do kroužku a povídáme si, co všechno je na Zemi krásné…

Hudební  z.č. – s písničkou je svět ještě hezčí – zpíváme písně na přání dětí, píseň Dvanáct je měsíců, doprovod na kytaru a Orff. nástroje. Napodobování zvuků v přírodě…

 

ÚNOR  –  týdenní  projekt  „ŽIVOT  VE  VODĚ“  –   19.2. – 23.2.

Společenskovědní  z.č. – beseda – život ve sladké vodě, život ve slané vodě – rozdíly, čistota řek a moří, rozmanitost vodní flóry a fauny…

Přírodovědná  z.č. – škodlivost solí v naší přírodě – zimní solení silnic – úhyn některých  rostlin a živočichů…

Sportovní  z.č. –  nácvik  pohybové hry – „Na rybičky a žraloka“ s honičkami, „Lovíme ryby“-lovíme papírové rybičky na magnet, „Krabí zápasy“-dvojice…

Výtvarná a pracovní  z.č. – na výkres si každé dítě namaluje několik rybiček – vybarví voskovým pastelem, pak vystřihne a na každou rybku připevní kancelářskou sponku. Rybky pak lovíme pomocí magnetu, připevněného provázkem k proutku…

Hudební  z.č. – písně: Byl jeden námořník, Ryby, ryby, rak, Byla jedna holčička, Rybička maličká, Teče voda teče, Studánečka, Já mám malovanou (rybu, škebli, želvu,…).

 

BŘEZEN  –  týdenní  projekt  „JARNÍ   RADOVÁNKY“  –   12.3. – 16.3. 

Společenskovědní  z.č. – beseda- jaro, čekání na sluníčko, probouzení přírody, barvy jara, první tráva, květy, hmyz, mláďata, jarní svátky – Velikonoce – tradice a lidové zvyky, oslava nového života, …

Přírodovědná  z.č. – vycházky do jarní přírody, pozorování barev a vůní, neničíme přírodu, tematické čtení příběhů jarní přírody z knihy „Lesní noviny“…

Sportovní  z.č. – přenášení vajíčka na lžičce – soutěže družstev, pohybová hra Zaječí pelíšky s honičkou a nácvik pohybové hry „Vajíčko“- využití slov.doprovodu – kámen, nůžky, papír.

Výtvarná  a  pracovní  z.č. – tematické kreslení – Velikonoce- tuš a vodové barvy, velikonoční přáníčko, nebo drobný výrobek s jarní tematikou…

Hudební  z.č. – písničky s jarní tematikou: Vozilo se na jaře, Čáry máry, Na jaře a taneční hry Běžel tudy zajíček, Zajíček ve své jamce, Zlatá brána…

 

DUBEN  –  týdenní  projekt  „KNIHA ŽIVOTA“   –  16.4. – 20.4.

Společenskovědní  z.č. – 23.4. – Světový den knihy – beseda o knihách, druhy knih, vývoj knihy, ilustrace, význam čtení pro člověka, knihy pro nevidomé, knihy na CD

Přírodovědná  z.č. – z čeho se vyrábějí knihy – z papíru, ten ze dřeva – ochrana stromů, sběr papíru – šetříme lesy…

Sportovní  z.č. – pohybová hra Stromeček – hříbeček, skládání nápisů z kartiček na zemi – soutěž družstev a dvojic.

Výtvarná  a  pracovní  z.č. – návrh obalu na oblíbenou knihu – zpracování vlastních nápadů, libovolná technika, možné využití koláže…

Hudební  z.č. – poslech písniček z pohádek, využití této hudby k TV chvilkám, nácvik písně Široký – hluboký, nebo píseň z knihy „Přátelé Zeleného údolí“.

 

KVĚTEN  –  týdenní  projekt  „ZÁCHRANNÉ  SLOŽKY“  –   14.5. – 18.5.

Společenskovědní  z.č. – 14.5. – Den hasičů, beseda o práci hasičů, nebezpečí požárů, prevence, důležitá telefonní čísla, první pomoc, policie, nebezpečné hry dětí,…

Přírodovědná  z.č. – požáry v přírodě, lidská nedbalost, požáry lesa – vliv na životní prostředí, (les a rostlinstvo – zadržování vody, výroba kyslíku, …), nezodpovědné vypalování trávy – úhyn živočichů v trávě…

Sportovní  z.č. – každý hasič musí být zdatný, soutěže družstev – přebíhání lavičky, přenášení břemen, prolézání prolézacího pytle, přeskakování žíněnek, šplh na laně, přetahování…vyhodnocení nejlepšího družstva.

Výtvarná  z.č. – tematické kreslení „Hasiči“, „Policie“ – vodové barvy, tuše,…

Pracovní  z.č. – rychlý úklid kostek do bedýnky – soutěže družstev, měření času.

Hudební  z.č. –  nácvik písně o dráčkovi, který se stal hasičem – Když se dráček narodil.

 

ČERVEN –  týdenní  projekt  „DĚTI“   –    1.6. – 7.6.

Společenskovědní  z.č. – 1. červen  –  Den dětí, děti na celém světě, různé podmínky pro život dětí, hladovění dětí v některých státech, děti a válka, mám maminku a tátu, hry dětí, děti v dětských domovech, dětská práva…

Sportovní  z.č. – zábavné sportovní odpoledne všech dětí ŠD – Cesta do pohádky – plnění různých úkolu na školním hřišti – hod kruhy na cíl, běhy k metě, hod míčků do koše, soutěže s lanem, přeskoky přes švihadla, překážková dráha, pohybové a kolové hry…

Výtvarná  z.č. – malování barevnými křídami na chodník – pohádkové bytosti – vyhodnocení nejlepších prací jednotlivých ročníků.

Pracovní  z.č. – zhotovení libovolného výtvar.dílka z přírodnin – vycházka, uplatnění vlastní fantazie, hodnocení …

Hudební  z.č. – žertovné písničky: Šneček, Hlídač krav, Řeč zvířat, Rajčata se rozhněvala, Tancovala žížala, …, taneční hry: Čarodějnice, Hoky – koky, Hlava – ramena, Já mám rád tu kudrnatou Káču, Veselý vlak, Tancovali zajíci…

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka