E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Malá Chasa a Chasička

17 Kvě 2011

Malá Chasa a Chasička

Tento soubor vede od roku 1994 Viera Šimonková. Soubor se začal scházet v prostorách školy T. G. Masaryka, kde Viera Šimonková doposud působí jako pedagog, a přijímal účastníky z řad žáků. Až s příchodem nového tisíciletí mladší oddělení dětí začalo díky Zuzaně Červenkové fungovat pod názvem Chasička.

              Viera Šimonková se narodila muzikantským rodičům v malé vesnici pod Tatrami, která jí poskytla hudební, divadelní a taneční možnosti a přinesla první zkušenosti v práci s dětmi posléze uplatněné v činnosti dospělé kantorky. Už během vysokoškolského studia se Viera Šimonková zabývala folklorem, když docházela do prešovského souboru Torysa. Po přestěhování do Frýdlantu nad Ostravicí a rychlé aklimatizaci začala odkrývat vrstvy místní lidové kultury. Záhy se obeznámila s Frýdlantskou chasou a Grunikem, do nichž pak patřila a skrze které se seznamovala se zdejším folklorem. Snad právě její upřímné nadšení pro jakoukoli lidovou činnost nakazilo i nejmenší generaci, resp. potomky členů Frýdlantské chasy, čímž vznikl základ pro původně Malou frýdlantskou chasu (dále jen Malá chasa).

              Slovenský původ Viery Šimonkové má za následek rozšíření repertoáru o slovenské tance a písně. Dívky tančí karičky a chlapci se realizují ve slovenských zbojnických tancích. Jednotýdenní zkoušky určené pro nácvik jsou vedeny v přátelské atmosféře, kdy se děti sejdou a společně s vedoucí si sdělí aktuální zážitky. Poté přirozeně přechází k říkadlům, rytmickým hrám, písním a tancům, které opakují, nebo se prvně učí. Pro potřeby nácviku pásem vyznačujících se propracovanou divadelní složkou, koná vedoucí jednodenní soustředění. Přestože je nácvik velmi náročný na přípravu a čas, nejednou se píle vyplatila a chlapci tak díky důkladné práci Viery Šimonkové získali na Mezinárodním folklorním festivalu ve Frýdku-Místku ocenění za své Ovčácké pásmo.

              Soubor se prezentuje na veřejnosti prostřednictvím každoročních akcí. Těmi jsou Dny hudby, Kotkovy folklorní činnosti,vánoční programy, na kterých spolupracuje s frýdlantským dechovým orchestrem, vystoupení při příležitosti národopisné výstavy, masopustní průvody, Dětské lašské bály, Mezinárodní přehlídka folklorních souborů v Ostravě, soutěž Zpěváček, kde se úspěšně prezentovaly Alena Šigutová, Dagmar Křížová, Pavlína Kožuchová a další. Soubor posluchače oslovil i svým opakovaným vystupováním v pečovatelském domě, domově důchodců, nad kterým drží pomyslný patronát, při návštěvě centra Náš svět, podporou charity a tradiční účastí na Tříkrálové sbírce.

              Malá chasa má své příznivce i mimo hranice Lašska, dokonce za hranicemi České republiky. Velmi pozitivně je hodnocena spolupráce s německým Radeburgem, s nímž se organizují výměnné pobyty, a děti z tohoto kraje můžou ukázat místní lidový folklor daleko za jeho působištěm. V minulosti přibyla součinnost se slovenskou Turzovkou. Kromě aktivit zaměřených na produkci hudby a tance Viera Šimonková zahrnuje do svého poslání vedoucí i úkol prohloubit vědomosti dětí o lidovém životě a pořádá s nimi výlety do rožnovského Valašského muzea v přírodě, kozlovické obecné školy, fojtství a dalších lidových areálů.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka