E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

DEN ZDRAVÍ

3 Kvě 2022

DEN ZDRAVÍ

27. dubna jsme se vrátili ke každoročnímu rituálu ke Dni zdraví. Štěstí stálo na naší straně a naše plány nebyly zhlceny covidovou pandemií a aprílovým počasím. Jednotlivé ročníky se zúčastnily předem naplánovaných aktivit. Naši nejmenší měli program, který byl plně pod taktovkou třídních učitelek. Žáci vedli diskuze o zdravém životním stylu, měli připraveny workshopy, pracovní listy, pohybové aktivity a činnosti na zdravém vzduchu.

      Vyšší stupeň měl předem zorganizovaný program po jednotlivých ročnících. Navštívili jsme frýdlantské sportovní centrum – Kotelna. Děti si mohly zaplavat v bazénu, relaxovat ve whirpoolu, zahrát si squash, ping-pong, tenis a voleyball. Poté jsme se prošli do bowlingového centra  Harcovna. Dokonce někteří žáci si poprvé v životě zkusili zahrát bowling. Starší ročníky relaxovaly u hudby – muzikoterapie, seznámily se s němými přáteli člověka – pejsky při canesterapii, potěšily nejen oko, ale i duši při výrobě šperků a vyslechly velmi poučnou přednášku o výrobě smaltu. Nejstarší ročníky se seznámily s první pomocí, poté se převtělily na uskákané opice a prokličkovaly připravenou opičí dráhu v tělocvičně. V neposlední řadě protáhly tělo při cvičení s hudbou. O tom jak změnit životní styl se poučili naši deváťáci, kteří rovněž připravili podle zdravých receptů jídla, která byla nejen zdravá, ale i velmi chutná. Některé recepty byly vrcholem experimentů a kulinářství.

     Poděkování patří nejen všem lektorům, vyučujícím, ale i klubu rodičů a přátel školy, který uvolnil finance na realizaci sportovních aktivit. Rovněž jsme rádi za spolupráci sportovního klubu Kotelna a bowlingovému centra Harcovna, kteří poskytly prostory za symbolickou cenu a tím podpořily náš projektový den.  Žáci si tento den velmi pochvalovali a třešnička na dort pro ně byl dobrý oběd v restauraci Harcovna.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka