E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Rozsvěcování vánočního stromu 2022

29 Lis 2022

Rozsvěcování vánočního stromu 2022

Zahájení adventu provází v mnoha městech a vesnicích slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, které bývá příležitostí nejen k setkávání obyvatel, ale také k možnosti prodeje rozličných výrobků lidové tvořivosti. Ani Frýdlant nad Ostravicí není v tomto směru výjimkou. Právě naopak. Každou příležitost k setkání přátel, popovídání si, pohlazení žaludku něčím k snědku či lahodným mokem, k tomu příjemná kulturní vystoupení, to si přece nemůžeme nechat ujít. Vedení Města poskytuje navíc městským organizacím bezplatně stánek, který je možné využít k prodeji a propagaci. Toho naše škola stejně jako mnozí jiní neváhá využít.

     Již několik dní před 25. listopadem, kdy zmíněná akce probíhala, přemýšleli učitelé, co hezkého s dětmi vytvoří. Mnozí požádali o spolupráci také ochotné rodiče, kteří se do projektu rovněž ochotně zapojili. Výsledkem společného snažení bylo množství vánočních ozdob, dekorací a sladce vonících dobrůtek. Vyzdobený stánek s logem naší školy přilákal svými výtvory nevídané množství návštěvníků. Důkazem je rekordní zisk, který bude použit k nákupu pomůcek potřebných k výuce. To, že na pódiu nechyběla ani naše Chasička, je snad zbytečné dodávat. Její vystoupení i tentokrát pohladilo po duši a přispělo k laskavé předvánoční atmosféře.

     Vedení školy děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na úspěšnosti akce podíleli. Těm, kteří tvořili, účastnili se samotného prodeje či přípravy stánku, dále těm, kteří školu reprezentovali v podobě vystoupení Chasičky. V neposlední řadě směřuje náš dík k rodičům a všem, kteří nás při této příležitosti jakkoli podpořili. Opět se potvrdilo, že SOUHRA k naší Tégeemce prostě patří.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka