E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Adventní čas na 1. stupni

3 Led 2023

Adventní čas na 1. stupni

Prosinec 2022 jakoby chtěl připomenout svým postavením mezi měsíci, že právě on je tím prvním zimním, nadělil nám alespoň na chvíli opravdu bohatou sněhovou nadílku. Čtrnáct dnů před Vánocemi to venku vypadalo, jako na obrázcích Josefa Lady a my si tak mohli v bílé atmosféře užívat adventní dny. Nejen ve městě, ale i u nás ve škole jsme měli pro děti připraveno pár zajímavých projektů, které jsme si mohli po delší době opět naplno realizovat.

     Přestože zima za oknem nakonec bílé Vánoce nepřinesla, byl poslední týden ve škole naplněn sváteční atmosférou. Návštěva filmové pohádky, vánoční koledování Chasičky, tvoření ozdob a dekorací ve vánočních dílnách, v 1. třídách společně s rodiči, besídky. Hodně jsme se těšili na obnovenou tradici Zpívání koled v kostele sv. Bartoloměje i vypouštění balónků s novoročním poselstvím. To připadlo na úplně poslední den před prázdninami, čtvrtek 22. prosince 2022.

     Všechny zmíněné projekty byly bohužel ovlivněny vysokou nemocností dětí, ale ti, kteří měli to štěstí a mohli chodit do školy, odcházeli na svátky slavnostně naladěni s hřejivým pocitem prožitků vzájemného přátelství. Rádi bychom poděkovali frýdlantské farnosti, jmenovitě panu faráři o. Lukáši Engelmannovi a varhanici p. Markétě Novosadové.

Svým ochotným přístupem a poskytnutím prostor umožnili dětem z Tégeemky prožít alespoň chvíli jinde, než ve školní lavici.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka