E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Adaptační kurz 1. tříd, září 2020

14 Zář 2020

Adaptační kurz 1. tříd, září 2020

Je všeobecně známo, že mottem našeho školského vzdělávacího programu je SOUHRA. Snažíme se o ni ve všech činnostech i aktivitách provázejících každodenní dění ve škole. Své prvotní naplnění u nově příchozích žáků mohla ukázat hned v úvodu, kdy ve druhém zářijovém školním týdnu proběhl tradiční adaptační kurz. Přispěl k tomu, aby se mezi sebou „sehrály“ nově vzniklé kolektivy, kluci a holky se blíže poznali, sblížili se se svými novými učitelkami a rovněž zjistili, že ve škole v tom nejsou sami, neboť jim budou nápomocni jejich starší spolužáci. To vše a možná i něco navíc bylo cílem aktivit spojených s adaptací. Ať už to bylo společné sportování, návštěva vodicích psů organizace Podané ruce s ukázkou canisterapie anebo výlet na Bílou, kde děti čekala Pirátská plavba, celý projekt skvěle přispěl ke vzájemnému seznamování. A i když se zatím vzhledem k onemocnění hlavní protagonistky nekonalo plánované relaxační muzicírování  Héja – hej (děti si jej prožijí v náhradním termínu), jsme moc rádi, že se podstatná část mohla v dnešní nejisté době uskutečnit a přispět tak ke zrodu nových třídních kolektivů.

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka