E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (platnost prodloužena do 11. dubna 2021)

26 Bře 2021

Oznámení pro rodiče – péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (platnost prodloužena do 11. dubna 2021)

Na základě přijatého usnesení Vlády ČR č. 196  ze dne 26. února 2021 došlo k prodloužení  nouzového stavu. Vláda s účinností od 27. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti již dříve vydané legislativy tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.

Podle  usnesení vlády č. 315  ze dne 26. března 2021 a Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 28. 3. 2021, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež zaměstnanců kritické infrastruktury (viz odkazy pod textem) oznamujeme, že se v případě zájmu můžete opět obrátit na sekretariát školy tel: 558 678 169 nebo přímo na ředitele školy PaedDr. Jaromíra Horkého tel: 603 162 191, případně na e-mailové adresy: zastupce1st@zsfrydlant.czreditel@szfrydlant.czsekretariat@zsfrydlant.cz.


Změna krizového opatření

Rozhodnutí hejtmana MSK

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka