E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Žákovský parlament

Zápis ze školního parlamentu – 28.1.2019

Zápis ze školního parlamentu 1.    Volba předsedy a místopředsedy školního parlamentu:  předseda: Tobiáš Velička  7.A, místopředseda: Tomáš Halata  6.D   2.       Požadavky týkající se funkčnosti IT techniky ve třídách, sepsáno, předáno zodpovědným osobám   3.    Zapojení do…

Zápis ze ŠP – 25. 9. 2017

Zápis ze školního parlamentu, dne 25. 9. 2017 Rozdělení funkcí v parlamentu: o   Volba předsedy a místopředsedy parlamentu Předseda: Igor Janík Místopředseda: Tobiáš Velička o   Nástěnkáři: Stella Morkesová Agáta Němcová Nástěnka byla nově umístěna na…