E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Výchovný poradce

Mgr. Jana Trnková, výchovná poradkyně

Tel. kontakt: 558 678 169

Email: vychporadce@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky:       středa 9:30 – 9:50

Konzultační hodiny pro rodiče:    středa 12:30 – 13:30 nebo po tel. domluvě

Konzultační hodiny pro učitele:   čtvrtek 11:00 – 12:00