E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Výchovný poradce

Mgr. Jana Trnková, výchovná poradkyně

Tel. kontakt: 558 678 169

Email: vychporadce@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky:       čtvrtek 13:15 – 13:45

Konzultační hodiny pro rodiče:    čtvrtek 13:45 – 14.30

Konzultační hodiny pro učitele:   úterý 9:30 – 11:30


Mgr. Jana Menšíková, kariérové poradenství

Konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:30