E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Informace pro žáky, rodiče a jejich prvňáčky ke slavnostnímu zahájení školního roku 2020/2021

26 Srp 2020

Informace pro žáky, rodiče a jejich prvňáčky ke slavnostnímu zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok zahajujeme se všemi žáky v úterý 1. září 2020. Stejně jako v minulých letech, pro malé prvňáčky a jejich nejbližší bude mít tento den slavnostní charakter.  Vzhledem k všeobecně známým protikoronavirovým opatřením rozhodlo vedení školy o možnosti účasti maximálně dvou dospělých osob doprovázejících svého potomka první den do školy. Doprovod může vstoupit do školní budovy pouze v roušce. Malé děti ji mít nemusí. Slavnostní zahájení se odehraje v jednotlivých třídách v areálu 1. tříd, boční vchod vlevo, příchod je do 8:00 hodin. V průběhu bude možnost konzultace s vychovatelkami školní družiny, rovněž bude k dispozici návštěva školní restaurace Scolarest (v obou případech také přihlášení dítěte). Předpokládané ukončení je plánováno na 9:30 hod.

     Všichni ostatní žáci budou vstupovat od 1. září 2020 do školy v běžném provozu individuálně do prostoru šaten, nemusí venku vyčkávat příchodu pedagoga. Zahájení vyučování 7:50 hod.