E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Realizované akce ŠD

Karneval

V prostorách tělocvičny proběhl maškarní bál. V družině si děti během týdne vyráběly papírové masky. Na karnevalu byly děti ukázněné, nadšeně soutěžily. Nejvytrvalejší tanečníci získali za své taneční kreace diplom.

Družina během distanční výuky

Uzavření škol znamená distanční výuku a omezený provoz ve školní družině. Díky vládním nařízením fungovala družina pouze pro děti zdravotníků a záchranářů, nebo byly děti rozděleny do speciálních skupin, či…

Koronavirus

Při běžném provozu se děti, v naší školní družině, každodenně věnují sportovním činnostem. Zpěv a hry děti stmeluje a pečuje o jejich duševní zdraví. Četbou a besedami se vzdělávají. Nyní však,…

Vychovatelky z T. G. M.

10. března byly z důvodu protiepidemiologického opatření uzavřeny školy. Všichni jsme se museli smířit s postupnými nařízeními vlády a respektovat nově nastavená pravidla. Byly zapotřebí roušky, kterých byl žalostný nedostatek. Každý kdo…

Filmová představení

Vždy jednou v měsíci je dětem ze školní družiny nabízen dětský film. Promítá se v místním kině za zvýhodněné vstupné. Spolupráce mezi organizátory a vychovatelkami je velmi dobrá. Děti jsou ukázněné, slušné,…

Divadelní představení ve ŠD

Pravidelně zveme herečky, které nabízejí pohádky vlastní tvorby. Tyto autorské scénáře jsou zaměřené na ekologii, mezilidské vztahy, prevenci úrazů, drog, šikany. Dětem jsou vtipně podána témata z běžného života. Pohádky mají…