E-mail: zstgm.frydlantno@seznam.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Preventivní program školy

Příloha č. 3

Příloha č. 3   Krizové linky Telefonické krizové linky  Linka bezpečí, Dítě na útěku, Vzkaz domů: tel. 116 111 (zdarma pro děti a studenty do 26 let), www.linkabezpeci.cz , Linka důvěry Ostrava:…

Příloha č. 2

Příloha č. 2 Webové adresy a jiné kontakty k řešení šikany   Domácí webové stránky s tématikou šikany: Společenství proti šikaně  www.sikana.org Internet poradna  www.internetporadna.cz Sdružení Linka bezpečí (116 111)  www.linkabezpeci.cz Amnesty International ČR  www.amnesty.cz…

Příloha č. 1

Příloha č. 1   Regionální kontakty OSPOD Frýdlant n. O. Mgr. Adéla Skarková, vedoucí odboru, tel.: 558 604 170, askarkova@frydlantno.cz  Mgr., Bc. Iveta Pietruchová – Sociálně-právní ochrana dětí a kurátor pro…

ŠPP proti šikanování -pokračování

7.    Kyberšikana Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing, e-mobbing apod.) představuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých prostřednictvím moderních komunikačních prostředků většinou v delším časovém období. Kyberšikana…

Krizový plán školy

Krizový plán školy   Obsah 1.    Návykové látky                                                                              str. 2 2.    Poruchy příjmu potravy                                                              str. 5 3.    Alkohol                                                                                             str. 7 4.    Syndrom týraného dítěte (CAN)                                               str. 9 5.    Kyberšikana                                                                                    str. 11 6.    Tabákové výrobky                                                                        str. 12 7.    Násilí                                                                                                  str. 13 8.    Krádeže                                                                                             str. 14 9.    Záškoláctví                                                                                       str. 15…

Regionální  kontakty

OSPOD Frýdlant n. O. Mgr. Adéla Skarková, vedoucí odboru, tel.: 558 604 170, askarkova@frydlantno.cz Mgr., Bc. Iveta Pietruchová – Sociálně-právní ochrana dětí a kurátor pro děti a mládež, Tel.: 558 604 177,  ipietruchova@frydlantno.cz Policie ČR,…