E-mail: zstgm.frydlantno@seznam.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Plán akcí na šk. rok 2018/2019 (2.st.)

Vážení rodiče! Vážení žáci!

Ptáte se, jaké akce přichystala naše škola pro vaše děti v letošním školním roce?

Nabízíme vám přehledný kalendář plánovaných akcí:

 

ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

  1. ročník

 ADAPTAČNÍ KURZ – formování přátelských vztahů v novém třídním kolektivu speciálními hravými aktivitami, které nejen upevní vzájemné vztahy ve třídě mezi spolužáky i mezi žáky a pro ně novými učiteli, ale lze jimi také předcházet sociálně patologickým jevům.

Adaptační kurz proběhne na Bílé a v prostorách základní školy od 10.9. – 12.9.2018.

 RENARKON – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou připraveny pro žáky dvě lekce (témata jsou Vztahy, Zdravý životní styl).

EXIT TOUR: 8.11.2018 – žáky velmi oblíbený  celodenní program v rámci prevence sociálně-patologických jevů.

 KC ve Frýdlantu nad Ostravicí : Planeta Země – Myanmar – divoká cesta do barmské říše: 10.10.2018.

 Návštěva divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě –  Nastupovat! Děják z rychlíku

 

  1. ročník

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK – pětidenní pobytový kurz s výukou sjezdového i snowboardového lyžování na Bílé pod vedením zkušených instruktorů z řad našich učitelů TV (4.3. – 8.3.  2018).

 RENARKON – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou připraveny pro žáky dvě lekce (témata jsou Vztahy II; Drogy, tabák, alko).

EXIT TOUR: 8.11.2018 – žáky velmi oblíbený  celodenní program v rámci prevence sociálně-patologických jevů.

 KC ve Frýdlantu nad Ostravicí : Planeta Země – Myanmar – divoká cesta do barmské říše: 10.10.2018.

 Návštěva divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě –  William Shakespeare: Bouře

SCIO testy – v rámci přípravy žáků k přijímacím zkouškám.

 

  1. ročník

 NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE VE FRÝDKU – MÍSTKU – dvouhodinová exkurze organizovaná učiteli VkO v rámci vyučovacího předmětu Volba povolání, při které budou žákům poskytnuty cenné informace týkající se možností výběru studijního či učebního oboru.

 SCIO testy – v rámci přípravy žáků k přijímacím zkouškám.

 RENARKON – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou připraveny pro žáky dvě lekce (témata jsou Kyberšikana, Poruchy příjmu potravy).

EXIT TOUR: 8.11.2018 – žáky velmi oblíbený  celodenní program v rámci prevence sociálně-patologických jevů.

 KC ve Frýdlantu nad Ostravicí : Planeta Země – Myanmar – divoká cesta do barmské říše: 10.10.2018

 Návštěva divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě –  William Shakespeare: Bouře

  

  1. ročník

SPORTOVNÍ KURZ – třídenní sportovní kurz v krásném prostředí Jesenicka, v Nové Vsi u Rýmařova (8.10. – 10.10. 2018).

RENARKON – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jsou připraveny pro žáky dvě lekce (Drogy, Sexualita).

EXIT TOUR: 8.11.2018 – žáky velmi oblíbený  celodenní program v rámci prevence sociálně-patologických jevů.

 KC ve Frýdlantu nad Ostravicí : Planeta Země – Myanmar – divoká cesta do barmské říše: 10.10.2018

Návštěva divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě –  Sue Townsendová: Tajný deník Adriana Molea

SCIO testy – v rámci přípravy žáků k přijímacím zkouškám.

Okresní soud Frýdek – Místek: návštěva soudního přelíčení.

 

Kromě akcí pro jednotlivé třídy naše žáky čekají i akce celoškolní, z nichž některé již patří mezi tradiční.

 

Plánujeme:

 –        návštěvu dvou filmových představení v KC ve Frýdlantu nad Ostravicí

–        návštěvu anglického divadla, které navštíví KC Frýdlant nad Ostravicí

–        DEN ZDRAVÍ – 29.3. 2019 

–        Letecký zájezd do Londýna – květen 2019

–        DEN ZEMĚ – 9.5. 2019

–        rozloučení s žáky 9. ročníku v prostorách KC ve Frýdlantu nad Ostravicí – 27.6.2019