E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Plán akcí na šk. rok 2018/2019 (1.st.)

Plán práce MS 1. stupně na školní rok 2018/19:

Celé 1. pololetí bude proloženo programy, které budou zaměřeny na 100leté výročí založení našeho státu.

 

ZÁŘÍ

–          Den tělesné zdatnosti, zaměření na BESIP – 1.supeň

–          Sport. soutěž  – fotbal

–          Den sociálních služeb – 13. 9. – vybrané třídy

–          Logická olympiáda – korespondenční soutěž (M. Majerová) – 1. st.

–          Přespolní běh (O. Polách) – 1. st.

–          Exkurze 5. roč. Praha – Po stopách Karla IV.

–          Exkurze 2. a 3. roč. ZOO Ostrava

–          Preventivní programy – 1. lekce

 

 ŘÍJEN

–          Drakiáda – 1. stupeň, akce po vyučování

–          Sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř – 1. st.

–          Halloween – vybrané třídy

–          Uspávání broučků – 1. ročníky

–          Pasování žáků 2. roč. na čtenáře – Knihovna

–          Knihovnické lekce – 1. stupeň ZŠ

–          Spolupráce s policií:  2. – 5. roč.

 

LISTOPAD

–          Pruhovaný den – 1. st.

–          Planetárium – 5. roč.

–          Plavecký výcvik – vybrané třídy

–          Florbalový turnaj

–          Preventivní programy 2. lekce

–          Abraka muzika

 

PROSINEC

–          Vánoční dílny – 1. st.

–          Projekt Křesťanské Vánoce – 1. st.

–          Zpívání v kostele – 1. st.

–          Návštěva kina

–          Prima pokusy – 4. roč.

 

LEDEN

–          Recitační soutěž – 1. st.

–      Návštěva Těšínského divadla (Ferda Mravenec)

 

ÚNOR

–          Dětský karneval

–          Lyžařský kurz – akce po vyučování – vybraní žáci 1. st.

–          Klokan a Klokánek soutěž 2. – 5. tříd vybraných žáků

–          Akce pro MŠ a rodiče – odpolední program

 

BŘEZEN

–          Loutnička – pěvecká soutěž – 1. st.

–          Den otevřených dveří

 

DUBEN

–          Křesťanské Velikonoce – 1. st.

–          Projekt Easter v hodinách AJ na 1. st.

–          Velikonoce – ročníkové projekty

–          Ekologie pro každý den – besedy ve třídách pro 1. – 5. roč.

–          Zápis do 1. tříd – všichni ped. pracovníci

–          Den Země 30. 4. 2019

 

KVĚTEN

–          Vycházka s myslivcem – sobotní akce pro 1. st.

–          Den matek – pískové mandaly – 1. stupeň

–          Den matek – besídky a projektové dny

–          Školní výlety

 

ČERVEN

–          Školní exkurze a výlety

–          Den dětí

–          Školní besídky některých tříd

–          Odpoledne plné her – akce po vyučování pro 1. stupeň

 

Změna plánů není vyloučena.