E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Aktuality


VYZVEDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ PRO STUDIUM NA SŠ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU!

KLIKEJTE ZDE


Pro rodiče žáků 9. roč. a žáků 5. a 7. roč., kteří hodlají pokračovat ve studiu na SŠ: Přijímací řízení pro šk. r. 2020/21

Aktuální informace sledujte, prosím, zde: Aktuálně k přijímacímu řízení na SŠ


Oznámení pro rodiče: péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury (znovu obnoveno) – KLIKEJTE ZDE

Krizové ošetřovné: Aktuální informace pro rodiče – KLIKEJTE ZDE

Návod pro žáky, jak pracovat v nástroji GOOGLE CLASSROOM – KLIKEJTE ZDE

Návod pro žáky, jak převést prostředí GOOGLE CLASSROOM do češtiny – KLIKEJTE ZDE


Koledníci z Chasičky

Koledníci z Chasičky opět potěšili       Adventní čas 2018 umocnila nejen paní zima, která nám vykouzlila dva týdny před Vánocemi nádhernou zimní atmosféru, ale již tradičně nechyběla p. uč. Šimonková s kolegyní…

Úspěchy žáků 2018/2019

Úspěchy žáků   ZŠ nám. T.G.Masaryka, Frýdlant n. O.                          – školní rok 2018-2019 (2. stupeň) Sportovní soutěže Přespolní běh –        Okrskové kolo (září 2018) Dívky 6. a 7. roč. 1. místo –…