E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Aktuality


Pro rodiče žáků 9. roč. a žáků 5. a 7. roč., kteří hodlají pokračovat ve studiu na SŠ: Přijímací řízení pro šk. r. 2020/21

Aktuální informace sledujte, prosím, zde: Aktuálně k přijímacímu řízení na SŠ


Oznámení pro rodiče: péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury – KLIKEJTE ZDE

NOVÉ INFORMACE K ONLINE VÝUCE 2. STUPNĚ – KLIKEJTE ZDE

AKTUALIZOVANÉ ROZVRHY PLATNÉ OD 2. 11. – KLIKEJTE ZDE

Nové informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení na SŠ – KLIKEJTE ZDE

Krizové ošetřovné: Aktuální informace pro rodiče – KLIKEJTE ZDE

Návod pro žáky, jak pracovat v nástroji GOOGLE CLASSROOM – KLIKEJTE ZDE

Návod pro žáky, jak převést prostředí GOOGLE CLASSROOM do češtiny – KLIKEJTE ZDE


KORCHEM

Každoročně se žáci naší školy zapojují do řešení korespondenční soutěže z chemie pod názvem KORCHEM. V loňském školním roce dosáhli výrazného úspěchu. Mezi 20 vyhlášenými úspěšnými řešiteli v rámci Moravskoslezského kraje bylo 6…

Netradiční vítání prvňáčků 2020

V úterý odpoledne 23. června 2020 ožila Tégeemka nebývalým ruchem. V prostorách bývalé Pastelky se zde v jednohodinových intervalech postupně sešli rodiče, vedení školy, paní učitelky a samozřejmě budoucí adepti povinné školní docházky,…

A jsme zpátky…

Letošní koronavirový rok přinesl mnohým z nás situace, o kterých jsme rozhodně neměli nejmenší tušení, že by se někdy mohly stát. Jednou z nich je z pohledu člověka školou povinného ta, ve které…

Dělají nám radost

Vážená paní ředitelko. V dnešní složité a náročné době, kdy je celý svět v karanténě vlivem  COVID-19, bych chtěla velmi poděkovat a vyzvednout chování žákyně 9.A třídy  Vaší základní školy,…